Δραστηριότητες
Μαθητές
Το Σχολείο μας
Προγράμματα
Εργασίες
Μαθήματα
Project
 
Υλικό Μαθημάτων
e-yliko.gr
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ψηφιακά Βοηθήματα

 

Αρχική Επικοινωνία Links

Κάντε κλικ στο θέμα για να δείτε την αντίστοιχη ερευνητική εργασία. Στις διπλανές παρενθέσεις κάντε κλικ για το επιπλέον υλικό που σχετίζεται με κάθε ερευνητική εργασία.

 

Σχολικό Έτος 2016-2017

  Ερευνητικές Εργασίες Α' - Β' Τετραμήνου - Τάξη Β'

 Είδος Αρχείων

1. Νευρική Ανορεξία, Παχυσαρκία, Ψυχογενής Βουλιμία  
Ερευνητικές Εργασίες Α' -Β' Τετραμήνου - Τάξη Α'  

 1. Η μουσική ως μέσο έκφρασης και πολιτισμού  

Δείτε το video μας

 

 

Adobe Acrobat

 2. Gaming-social media και εφηβεία

 Δείτε το video μας

Σχολικό Έτος 2014-2015

  Ερευνητικές Εργασίες Α' -Β' Τετραμήνου - Τάξη Α'

 Είδος Αρχείων

  1. Εφηβο..μπελάδες    (Η παρουσίαση)

 

 

Adobe Acrobat

  Ερευνητικές Εργασίες Α' - Β' Τετραμήνου - Τάξη Β'

  1. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας (Η παρουσίαση)

 Δείτε το video μας

 
Σχολικό Έτος 2013-2014

  Ερευνητικές Εργασίες Α' -Β' Τετραμήνου - Τάξη Α'

 Είδος Αρχείων

  1. Φωτογραφία:  Τεχνική & Μέσο Έκφρασης

 

 2. Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα νοσήματα και προφυλάξεις

 

 3. Ο Αθλητισμός στη ζωή των ανθρώπων

 

 

 

Adobe Acrobat

 
Σχολικό Έτος 2012-2013

  Ερευνητικές Εργασίες Α' -Β' Τετραμήνου - Τάξη Β'

 Είδος Αρχείων

  1. Αξιολόγηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση από μαθητές και καθηγητές

 

 2. Ασθένειες Εφήβων

 

 3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 

Adobe Acrobat

  Ερευνητικές Εργασίες Α' - Β' Τετραμήνου - Τάξη Α'

 

 

Σχολικό Έτος 2011-2012

  Ερευνητικές Εργασίες Α' Τετραμήνου - Τάξη Α'

 Είδος Αρχείων

  1. Η θέση της γυναίκας στο Δημοτικό τραγούδι

 

  2. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - Κίνδυνοι και τρόποι προστασίας για μηχανές και ανθρώπους ( Η Παρουσίαση - Το τέχνημα )

 

  3. Η Ιστορία του τόπου μας

 

  4. Ανεργία - Φτώχεια - Μετανάστευση

 

Adobe Acrobat

  Ερευνητικές Εργασίες Β' Τετραμήνου - Τάξη Α'

  1. Ιστόχωροι κοινωνικής δικτύωσης - Απόψεις των νέων ( Η Παρουσίαση)

 

  2. Ανεργία - Φτώχια - Μετανάστευση στην Ελλάδα

 

  Δραστηριότητες   |  Μαθητές  |  Το Σχολείο μας  |   Προγράμματα Εργασίες  |  Μαθήματα  | Project |

Σχολικό Έτος 2016-2017 Web Design:  Λύκειο Βαθέος Αυλίδα
Υπ. Καθηγητής: Κορέλης Αντώνης